NAJBOLJA REŠENJA U ZGRADARSTVU

Zahtevi koji se moraju ispuniti prilikom izgradnje i upotrebe građevinskih konstrukcija su mnogobrojni i različiti. Posebno tokom faze projektnog inženjeringa, ključni su vremenski rokovi, nesmetano upravljanje, ekonomičnost i kvalitet različitih input aktivnosti. Naši savetnici podržavaju građevinare, arhitekte i projektante čak i u fazi planiranja i fazi specifikacije tendera, pomažući im da pronađu najbolje rešenje za svoj poduhvat.

PONUDA SVEOBUHVATNE PODRŠKE I VISOKO-KVALITETNIH REŠENJA

Naši ljudi su takođe redovno prisutni na lokaciji da bi mogli brzo i fleksibilno da odgovore na klijentove zahteve i izazove. Oni će takođe pružiti podršku korisnicima u njihovom radu, obezbeđujući tako uspeh svake mere koja uključuje MC tehnologiju.

Oslonite se na naša visokokvalitetna rešenja i kompetentnost naših tehničkih savetnika i pobrinite se da u vašim projektima dobijete bezbednost i pouzdanost.

SPECIJALIZOVANI SISTEMI PROIZVODA ZA HIDROIZOLACIJU, ZAŠTITU I SANACIJU ZGRADA

Našim partnerima u građevinarstvu nudimo specijalizovane sisteme proizvoda za zaptivanje, zaštitu i sanaciju komercijalnih i stambenih objekata. Naša rešenja uključuju visoko efikasne  bitumenske i hidroizolacione sisteme bez bitumena kao i visoko otporne premaze za podove, zidove i plafone sa visokom performansama, kao i sisteme za cementne košuljice, nanose i maltere. Imamo i čitav niz specijalnih proizvodnih sistema za sanaciju istorijskih građevina i konstrukcija, sa kojima su vredne zgrade koje su nasleđe prošlosti osigurane na duži rok.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123