Ovaj veb sajt je informativni servis (informacije se daju u skladu sa Tačkom 5 Nemačkog zakona o telekomunikacijama):

 

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG

 

Chemische Fabriken

 

Am Kruppwald 1-8

 

46238 Bottrop

Nemačka

 

Zastupa ga:

 

Partner sa ličnom odgovornošću:Uwe Dowiasch,,

 

MC-Bauchemie Müller GmbH, Registracioni broj kompanije: HR B 888 u Okružnom sudu u Esenu, Generalni direktori: Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

 

Kontakt:

 

Tel.: +49 20 41 101-0

 

Faks: +49 20 41 101-400

 

E-Mail: info(at)mc-bauchemie.de

 

Unos u registar:

 

Pravni oblik: Ograničeno partnerstvo

 

Sedište: Esen

 

Registracija kompanije: HR A 1052 u Okružnom sudu u Esenu

 

PDV:

 

PDV broj u skladu sa Tačkom 27 Nemačkog zakona o porezu na dodatu vrednost: DE 11 98 80 525

Kontakt osoba za pitanja vezano za ovaj veb sajt:

 

Saki M. Moysidis, Marketing i komunikacije

Telefon: (0 20 41) 101-0

 

Telefax: (0 20 41) 101-688

 

E-Mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de

 

Rešavanje sporova

 

Evropska komisija obezbeđuje platformu za rešavanje sporova na mreži (OS):

 

Molim vas da pogledate naš email u prethodnom tekstu.

Ne učestvujemo u onlajn rešavanju sporova u arbitražnim odborima klijenta.

 

Odgovornost za sadržaj

 

Kao pružaoci usluga, mi smo odgovorni za sopstveni sadržaj ovog veb sajta u skladu sa Tačkom 7, paragraf 1 Nemačkog zakona o telekomunikacijama (TMG). Međutim, u skladu sa Tačkama od 8 do 10 nemačkog Zakona o telekomunikacijama (TMG), pružaoci usluga nisu obavezni da trajno nadgledaju dostavljene ili uskladištene informacije ili da traže dokaze koji ukazuju na nezakonite aktivnosti. Pravne obaveze uklanjanja informacija ili blokiranja upotrebe informacija ostaju neosporene. U ovom slučaju, odgovornost je moguća samo u trenutku saznanja o određenom kršenju zakona. Ilegalni sadržaji će biti uklonjeni odmah kada budemo saznali o njima.

 

Posebno smo vodili računa o sklopu naših veb stranica. Međutim, nismo u mogućnosti da garantujemo da su sve informacije sadržane u njima tačne i potpune.

Informacije koje se nude na našim veb stranicama treba shvatiti kao opšte informacije o MC. One ne mogu zameniti stručne konsultacije niti poslužiti kao informacija o proizvodu ili savet o primeni ili rukovanju MC proizvodima.

 

U pogledu nekih posebnih upita o našim proizvodima i uslugama, molimo Vas da nas kontaktirate putem ovih veb stranica ili da se obratite direktno nekom od naših servisnih centara.

Ne možemo biti odgovorni za direktne ili indirektne štete ili nedostatke koji su rezultat korišćenja ovih informacija.

Informacije na ovim veb stranicama se konstantno revidiraju i mogu da se menjaju bez prethodnog obaveštevanja. To neće rezultirati nikakvom odgovornošću.

 

Odgovornost za linkove

 

Naša ponuda uključuje linkove veb sajtovima eksternih trećih strana. Nemamo nikakav uticaj na sadržaj tih veb sajtova, stoga ne možemo da garantujemo za taj sadržaj. Provajderi ili administratori veb sajtova čiji su linkovi dati su uvek odgovorni za njihov sadržaj.

 

Veb sajtovi čiji su linkovi dati su provereni u smislu mogućih kršenja zakona u vreme kada je link ustanovljen. Nezakonit sadržaj nije detektovan u vreme postavljanja linka. Permanentni monitoring sadržaja sajtova čiji su linkovi dati ne može da se nametne bez razumnih indikacija da je došlo do kršenja zakona. Nezakoniti linkovi će biti odmah uklonjeni čim saznamo za njih.

 

Autorsko pravo

 

Sadržaji i kompilacije objavljene na ovom sajtu od strane provajdera podležu nemačkim zakonima o autorskim pravima. Reprodukovanje, editovanje, distribucija, kao i upotreba bilo koje vrste, izvan okvira zakona o autorskim pravima zahteva pisanu dozvolu autora ili originatora. Preuzimanja i kopije ovog sajta su dozvoljene samo za privatnu upotrebu. Zabranjena je komercijalna upotreba naših sadržaja bez dozvole autora.

 

Zakon o autorskim pravima trećih lica se poštuje sve dok sadržaj na ovim veb stranicama ne potiče od provajdera. Doprinosi trećih lica na ovom sajtu su naznačeni kao takvi. Međutim, ako primetite bilo kakvo kršenje zakona o autorskim pravima, molimo vas da nas o tome obavestite. Takvi sadržaji će biti odmah uklonjeni.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123